Η Δικηγορική Εταιρεία Γλαύκος Ν. Ραφαήλ & Σία Δ.Ε.Π.Ε. επιθυμεί να ανακοινώσει ότι η οποιαδήποτε συνεργασία σε σχέση με τον κο Εμμανουήλ Λουκάκη εξ Αθηνών έχει τερματισθεί από την 10η Ιανουαρίου 2019.

Συνεπώς οποιαδήποτε πράξη, άποψη και συμβουλές ή άλλη ενέργεια τόσο προγενέστερα της πιο πάνω ημερομηνίας όσο και μεταγενέστερα, με κανένα τρόπο δεν εκπροσωπούν ή δεσμεύουν το γραφείο μας.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις Εταιρείες HOMERLAW COMPANY MANAGEMENT SERVICES LTD και για την ARTIONEPSILON CONSULTING LIMITED.

.
.
.

Glafkos N. Raphael & Co L.L.C. wishes to announce that any relationship and/or co-operation between our office and Mr Emmanouil Loukakis of Athens, Greece has been terminated on January 10th 2019.

Consequently all actions, opinion and advice expressed by the above mentioned Emmanouil Loukakis, from the above date or previous to the above date, in no way whatsoever represent or bind our office.

The above also apply  for Companies HOMERLAW COMPANY MANAGEMENT SERVICES LTD and ARTIONEPSILON CONSULTING LIMITED.